قرآن به زبان فارسی صوتی

حرف و صدا خداوند را در قرآن بیابید

قرآن به زبان فارسی صوتی

حرف و صدا خداوند را در قرآن بیابید

این وب برای دسترسی اسان به بزرگترین معجزه (اخرین کتاب اسمانی) قران فراهم شده. 

باشد که برای شناخت خداوند مهربان و خود شناسی بهرمند شوید .

برای دسترسی بیشتر لینک یا بنر این سایت را در شبکه های اجتماعی خود بزاریددانلود به صورت تکی روی سوره مورد نظر کلیک کنید


              یوسف   الطور   اللیل              حد این صفات مخصوص خداوند یکتا است به غیر او دادن شرک است


Sound Quran in Persian